Board Toppers


CBSE BOARD TOPPERS OF OUR SCHOOL [1999 onward]

A. All India Senior School Examination (Class XII)

      SCIENCE   STREAM                                                                          ARTS STREAM

SESSION   

NAME OF THE TOPPERS

PERCENTAGE

NAME OF THE TOPPERS

PERCENTAGE(%)

1999-2000

Km. Shelly

87.4

Km. Kavita Devi

71.4

2000-2001

Kr. Jeet Dutta

71.4

Km. Snehalata Gupta

79.2

2001-2002

Kr. Kopil Jain

70.8

Km. Purbali Hazarika

75.0

2002-2003

Kr. Tanay Paul

74.6

Km. Garima Kansal

73.2

2003-2004

Km. Jyotismita Pathak

90.4

Km. Meghali Hazarika

85.2

2004-2005

Km. Syangprova Sinha

79.2

Km. Bhabona Borah

77.0

2005-2006

Kr. Pabitra Saha

86.0

Km. Mandakini Singha

78.0

2006-2007

Kr. Dipu Singh

85.6

Kr.Manab Jyoti Boruah

76.8

2007-2008

Km. Debosmita Baidya

85.2

Km. Chandrakala Shah

80.4

2008-2009

Km. Suniti Changmai

82.4

Km. Ranju Kumari Yadav

84.6

2009-2010

Kr. Kumar Satyam

87.0

Km. Gitanjali Borah

80.6

2010-2011

Kr. Uttaran Chakraborty

93.4

Kr. Pradip Kumar Gupta

85.0

2011-2012

Pratyashee Changmai

89.8

Km. Karunya Haloi

87.2

2012-2013

Km. Binita Dam

89.4

Km. Sangita Deb

Km. Sumi Saikia

92.6

2013-2014

Kr. Trinayan Kaushik Borah

95.6

Kr. Pathanjit Hasnu

 85.0

2014-2015

Km. Sukanya Sen

89.6

Kr. Dhruba Jyoti Nath

96.8

2015-16

Kr. Rituraj Langthasa

79.6

1. Km. Anwesha     Bharadwaja

2. Km. Richeal R Marak

91.6

2016-17

Km Tapasha Sharma

86.2

Kr Chandra Kumar Thapa

83.6

2017-18

Km Debosmita Dey

90.2

Km Sneha Paul

89.4

2018-19

Kr Biraj Choudhury

95.0

Km Parisikha Borgohain

92.2

2019-20

Kr Dhanesh Debnath

92.0

Km Sabodri Hasnu

91.8

2020-21

  

B. All India Secondary School Examination (Class X)

SESSION

NAME OF THE TOPPER

PERCENTAGE / GRADE POINT

1999-2000

Kr. Kopil Jain

82.6

2000-2001

Kr. Tanay Paul

80.2

2001-2002

Km. Jyotismita Pathak

88.4

2002-2003

Kr. Parixit Bhattacharjee

89.0

2003-2004

Km. Mandakini Singha

91.8

2004-2005

Kr. Deepu Singh

87.2

2005-2006

Km. Debosmita Baidya

93.2

2006-2007

Km. Suniti Changmai

89.4

2007-2008

Kr. Kumar Satyam

94.6

2008-2009

Km. Sriya Pradhan

92.2

2009-2010

Km. Deepsikha Gogoi

9.8 CGPA

2010-2011

Km. Binita Dam

Km. Pamoli Nath

10 CGPA

2011-2012

Kr. Trinayan Kaushik Borah

Kr. Avinash Tiwari

10 CGPA

2012-2013

Km. Ruhana Begum

Km. Sreya Das

Km. Sukanya Sen

10 CGPA

2013-2014

Km. Angana Borah

Km. Geetanjali Naiding

Km. Kongkona Gayan

10 CGPA

 

2014-2015

Km. Tapasya Sharma

Kr. Arnab Tamuly

10 CGPA

 

2015-2016

Km. Anamika Saikia

Km. Priyadarshini Basumatary

Km. Debosmita Dey

Km. Ashmita Koiri

Kr. Tarit Bhattacharjee

Kr. Sunit Chakraborty

Kr. Debashish Hasnu

Km. Ishani Keot

Kr. Anuraag Sharma

Km. Bipasha Dam

Km. Mousumi Koiri

Km. Smriti Pradhan

10 CGPA

2016-17

Kr Aniket Paul

Kr Ashis Deb

Km Jharna Naiding

Km Krishangi Borah

Kr Narayan Poudel

Kr Nirmalendu Sharma

Km Sangita Nath 

Km Serdilyn Engheepi

Kr Srijan Majumder

Km Gracy Rai Singhania

Kr Rupankar Debnath

Kr Sorjoy Kemprai

10 CGPA

2017-18

Km Devya Khanal

95.83%

2018-19

Kr Bhargav Pratim Nath

97.80%

2019-20

Kr Ayush Upadhyay

96.60%


  *********